Od dnia 01.05.2024 r. zapraszamy miłośników wędkowania na nasze Łowisko przy Dworku ul. Kasztanowa 38 w Siemieniu. Łowisko czynne:  w długi weekend /1.05 - 5.05.2024 r./ a następnie w piątki, soboty i niedziele w godz. 7.00 - 19.00.

Stawy Rybne Siemień

Gospodarstwo Rybackie
Siemień Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 38
21-220 Siemień
tel./fax 83 354 70 04

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Dolina Tyśmienicy w Siemieniu

Tereny wokół stawów w Siemieniu są ciekawą trasą wycieczkową.

Proponujemy Państwu spacer po jednym z najciekawszych fragmentów ostoi ptasiej wchodzącej w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLB060004 „Dolina Tyśmienicy”. Stawy w Siemieniu i przyległy do nich odcinek doliny Tyśmienicy to jedna z najważniejszych w regionie i znacząca w skali kraju ostoja ptaków. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć rzadkie ptaki jak bielik, rybołów czy bąk. Niesamowitych wrażeń dostarczają loty tokowe błotniaków czy pierzenie się łabędzi niemych. 
Stawy rybne w Siemieniu stanowią bardzo ważne miejsce lęgowe oraz odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych wędrówek dla tysięcy ptaków wodnych (kaczek, gęsi, perkozów). Ornitolodzy zaobserwowali na stawach czaple purpurową, która jest bardzo rzadko spotykana na Lubelszczyźnie.
 
Stawy hodowlane w Siemieniu charakteryzuje szeroki pas szuwaru trzcinowego i pałkowego oraz inna bogata szata roślinności wodnej.
 
Dla łatwiejszego poznania walorów tego terenu powstała specjalna ścieżka przyrodnicza. Wzdłuż niej ustawiono 6 tablic informacyjnych zawierających mapy, fotografie oraz informacje o walorach  przyrodniczych obszarów „Natura 2000” w dolinie Tyśmienicy.
To doskonała trasa wycieczkowa z sześcioma przystankami.

Przystanek I – Kapliczka św. Kajetana

Przystanek II – „Derkaczowe łąki”

Przystanek III – Stawy „Komarne”

Przystanek IV – Zbiornik „Kolejowy”

Przystanek V – Staw „Dobosz”

Przystanek VI – skrzyżowanie grobli

 
Z przystanku VI można powrócić do przystanku I tą samą trasą, lub udać się do Siemienia ścieżką na grobli między stawami a Tyśmienicą, albo przejść od mostu kolejowego drogą do szosy Gródek – Tyśmienica.
 
Serdecznie zapraszamy do miłego spędzenia czasu wśród przepięknej przyrody rowerem lub pieszo.